Kábel pre fukuvanie

Kábel typu OKTB je určený pre pokládku priamo do zeme vo všetkých kategóriách, a to aj v oblastiach s vysokou