Kategórie

OKT-D je samonosný jedno-modulový odľahčený kábel dielektrickej konštrukcie, je často používany v sieťach x PON alebo na poslednej míle kvôli svojej nízkej cene, pružnosti, malému priemeru, ale zároveň znáša záves na rozpätí až 80m (pri použití svoriek typu Н3). Kábel je dodávaný na odľahčených valcoch dlžkami 2 km s cieľom uľahčiť nakladanie, vykladanie a inštaláciu. Tu si môžete kúpiť optický kábel OKT-D s dodaním kamkoľvek. Pre veľké objednávky sú veľkoobchodné ceny.                                                                                                                                                                                            

            

Koeficient útlmu na podperných vlnových dlžkach, dB/km         

 - 1310 nm/ - 1550 nm

Koeficient chromatické disperzie na podperných vlnových dlžkach, ps/(nm km)

- 1310 нм/- 1550 нм

0,36/0,22          


 

3,5/18            

Počet vlákien, kusovod 2 do 12
Hmotnosť kábla, kg/km25 pro 2,4          

36 pro 8,12

Priemer kábla, mmod 5.5 do 6,5
Minimálny polomer ohybu, mm20x priemerov
Peípustná pevnosť v ťahu, kN1 kN (80 m medzi upevňovacími bodmi)
Prípustné úsilie o rozdrvení, nie viac3 kN
Pozsah prevádzkových teplôt, °С-40°С  -  +60°С
Skladovacia teplota, °С-50°С  -  +60°С
Montážna teplota, °С            

-10°С  -  +60°С

            
Stavebná dlžka kábla, kmviac než 2km
OznačenieOznačenie kábla,spoločnosť Odeskabel, rok výroby, metrážové značky...........

 

  

  1. Optické vlákno
  2. Tixotropné hydrofóbne plnivo
  3. Pozdžne  umiestnené skloprúty
  4. Polymérová trubice
  5. Polyetylénový obal vysokej hustoty