NAŠA SPOLOČNOSŤ JE OFICIÁLNYM ZÁSTUPCOM A DISTRIBÚTOROM firmy ODESKABEL, a.s.
so sídlom v Odese /Ukrajina/ sídlo pobočky a sklad na Slovensku: Banská Bystrica, Kostiviarska 43, PSČ 97401.

K dispozícii sú všetky výrobky spoločnosti pre zabezpečenie komplexného riešenia optických sietí -
vzdušné optické dielektrické káble, samonosné obsahujúcie 1 až 12 optických vlákien,
podzemné optické káble, komplexné príslušenstvo k týmto riešeniam, vrátane technického popisu a cien.
V prípade otázok a iných informácií nám zavolajte, napíšte mail, prípadne nechajte číslo vášho telefónu.
Naši pracovníci sa s vami radi spoja.

Pri vačších odberoch poskytujeme individuálne certifikát.

Kontakt

Address

6834 Hollywood Blvd - Los Angeles CA

IČO 
50 180 975 DIČ: 3120082614
IČ DPH SK3120082614

Bankové spojenie 
VÚB BANKA, Slovensko a s., č.ú.:
SK05 0200 0000 0036 3490 3555

Contacts

+421 919 311 846
+421 919 059 919

sales@wintelecom.sk

Kontaktujte nás

Name

Phone

Email

Message